Jump to content


Lỗi !!!!!!!!!!!


  • Please log in to reply
No replies to this topic

Omachi1208 #1 Posted 01 December 2016 - 07:02 PM

    Man

  • Players
  • 0 battles
  • 1
  • Member since:
    06-17-2016

Các Pro ai biết lỗi này chỉ hộ với!!

Máy ngày trước vẫn chơi game bình thường,Nhưng bây giờ vào game thì nó co tình trạng giật??

vào trong Gara nó báo Lỗi không đủ bộ nhớ,xin vui lòng khởi động lại game?? là sao ạ ai giải thích hộ e với !

 

Attached Files

  • Attached File   15302551_745288578962281_1534612693_o.png   966.08K

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users